Bwletin a Gwybodaeth i Rieni /Gwarcheidwad

I lawrlwytho - cliciwch yma

I lawrlwytho - cliciwch yma

Gwybodaeth i rieni a disgyblion blwyddyn 7 a 8 am yr Wythnos Weithgareddau Haf 2019

Gorffennaf 8 - 12, 2019

Gweithgareddau Blwyddyn 7 - cliciwch yma

Gweithgareddau Blwyddyn 8 - cliciwch yma


Gwybodaeth i rieni a disgyblion blwyddyn 9 a 10 am yr Wythnos Weithgareddau Haf 2019

Gorffennaf 8 - 12, 2019

Gweithgareddau Blwyddyn 9 - cliciwch yma

Gweithgareddau Blwyddyn 10 - cliciwch yma


Cylch lythyrau i Rieni 2019:

Adolygu Bl.11 2019 - cliciwch yma
Amserlen Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - cliciwch yma
Rhieni/gwarcheidwaid Blwyddyn 10 - cliciwch yma
Amserlen Adolygu ac Arholiadau Bl.11 2019 - cliciwch yma
Disgyblion blwyddyn 12 a'u Rhieni - cliciwch yma


Cinio Ysgol:

Alergedd Bwyd - Cwestiynau Cyffredinol - cliciwch yma
Alergedd Bwyd - Ffurflen Gwybodaeth - cliciwch yma
Alergedd Bwyd - Llythyr i Rieni - cliciwch yma
Cinio Ysgol Am Ddim - cliciwch yma
Ffurflen Casglu Data Disgyblion - cliciwch yma
Beth yw biometreg? - cliciwch yma
System Biometreg Heb Arian - Cwestiynau ac Atebion - cliciwch yma
Llythyr Biometrig - cliciwch yma
Cyflwyniad i’r Gwasanaeth Talu ar Lein (Parent Pay) - cliciwch yma
Prisiau Prydau Ysgol - cliciwch yma


Presenoldeb:
Beth os fydd fy mhlentyn yn absennol, yn cyrraedd yn hwyr neu’n sâl yn ystod y diwrnod? - click here
Llythyr i rieni ynghylch gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymryd gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am Rybydd Cosb Presenoldeb – ALl Conwy - cliciwch yma


Ymweliadau Arferol ac Anarferol:
Caniatâd rhiant/gofalydd ar gyfer Ymweliadau arferol – cliciwch yma
Caniatâd rhiant/gofalydd ar gyfer Ymweliadau anarferol - cliciwch yma


Cytundebau Cartref – Ysgol

Cytundebau Cartref – Ysgol - cliciwch yma