Newyddion Diweddaraf

2021/22

 

2020/21

Seremoni Cofnodi Cyrhaeddiad Blwyddyn 11 (2021)

Cliciwch yma i weld y lluniau

Seremoni Ffarwelio Blwyddyn 13 (2021)

Cliciwch yma i weld y lluniau


CYLCHLYTHYR MaI 2021

cylchlythyr Mai 2020

 PDF - Cylchlythyr Mai 2021

CYLCHLYTHYR Mawrth 2021

cylchlythyr Mawrth 2020

 PDF - Cylchlythyr Mawrth 2021


CYLCHLYTHYR CHWEFROR 2021

cylchlythyr chwefror 2020

 PDF - Cylchlythyr Chwefror 2021

CYLCHLYTHYR RHAGFYR

cylchlythyr rhagfyr 2020

 PDF - Cylchlythyr Rhagfyr2020


CYLCHLYTHYR HYDREF

Cylchlythyr Newsletter Hydref 2020

 PDF - Cylchlythyr Hydref 2020Cyfarfod y PennaetH

Poster cyfarfod y pennaethCyfle i ymuno mewn sesiwn rhithiol (Teams) gyda Phennaeth newydd yr ysgol Mr Owain Gethin Davies.

Cyfle i glywed mwy am weledigaeth y Pennaeth ar gyfer Ysgol Dyffryn Conwy!

Nos Lun 14/09/2020 – 5yh
Nos Iau 17/09/2020 – 5yh
Nos Lun 21/09/2020 – 5yh
Nos Iau 24/09/2020 – 5yh

Os yn dymuno derbyn mwy o wybodaeth ar gyfer unrhyw sesiwn cysylltwch â:
cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk / 01492 642 800