Newyddion Diweddaraf

Cylchlythyr Newsletter Hydref 2020

 PDF - Cylchlythyr Hydref 2020Cyfarfod y PennaetH

Poster cyfarfod y pennaethCyfle i ymuno mewn sesiwn rhithiol (Teams) gyda Phennaeth newydd yr ysgol Mr Owain Gethin Davies.

Cyfle i glywed mwy am weledigaeth y Pennaeth ar gyfer Ysgol Dyffryn Conwy!

Nos Lun 14/09/2020 – 5yh
Nos Iau 17/09/2020 – 5yh
Nos Lun 21/09/2020 – 5yh
Nos Iau 24/09/2020 – 5yh

Os yn dymuno derbyn mwy o wybodaeth ar gyfer unrhyw sesiwn cysylltwch â:
cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk / 01492 642 800