Blaenoriaethau yr Ysgol

Mae’r ysgol yn cynllunio yn barhaus i gynnal a gwella perfformiad mewn arholiadau ac asesiadau allanol; i ymateb i flaenoriaethau lleol a chenedlaethol; ac i gynnal datblygiad parhaus cymuned yr ysgol mewn partneriaeth ag eraill. Mae ein blaenoriaethau ar gyfer 2019/20 hefyd yn yn ymateb i’r argymhellion o’n arolwg Estyn diweddaraf. Gallwch ddarllen trosolwg o’n blaenoriaethau cyfredol drwy’r ddolen hon.
Blaenoriaethau 2019-2020 - cliciwch yma
Blaenoriaethau Ysgol 2018-2021 - cliciwch yma

Adroddiad y Llywodraethwyr am y Flwyddyn Academaidd 2018/2019 - cliciwch yma
Adroddiad y Llywodraethwyr am y Flwyddyn Academaidd 2017/2018 - cliciwch yma

CA3

Atodiad 1 - Adroddiadau CDC (Cyfnod Allweddol 3) – Dilysiad Ysgol - Disgyblion
Atodiad 2 - Adroddiadau CDC (Cyfnod Allweddol 3) – Dilysiad Ysgol

CA4

Atodiad 3 – Crynodeb o Gyrhaeddiadau Ysgol – SSSP 2019
Atodiad 4 – Crynodeb o Gyrhaeddiadau Ysgol – SSSP Gwybodaeth Ychwanegol