Cyngor Iechyd a Lles 2021/22

Llongyfarchidau i aelodau Cyngor Iechyd a Lles 2021/22 sydd bellach ar ôl cyfnod o ymgeisio, wedi cychwyn yn eu swyddi pwysig fel aelodau arweiniol o’r ysgol. Edrychwn ymlaen yn fawr at eu mewnbwn i’r 5 ffordd i Iechyd a datblygiad iechyd a lles yr ysgol dros y flwyddyn academaidd.
3 llun ar ail ebost.

 Cyngor Iechyd a Lles 2021/22

Cyngor Iechyd a Lles 2021/22
Cyngor Iechyd a Lles 2021/22
Cyngor Iechyd a Lles 2021/22
Cyngor Iechyd a Lles 2021/22

Aelodau’r Cyngor Iechyd a Lles

Cyngor Iechyd Corfforol

Ffion Williams
Elliott Mutch

Daniel Blair
Madi Davies
Harrylee Birchall
Nel Evans Joni Burgess
Merin Ap Martin Land
Alex Raloka
Begw Dafydd
Beca Griffiths

Cyngor Iechyd Meddyliol aChymdeithasol

Lucy Doran
Elin Davis

Elen Roberts-West
Llio Dafis
Marged Alun
Isabel Richmond
Llinos Williams
Amelia Finch
Non Dafydd

 

 

 

Archif Cyngor Iechyd a Lles: