Cyngor Iechyd a Lles


Cyngor Iechyd a Lles Ysgol 2020/21


Llongyfarchidau i aelodau Cyngor Iechyd a Lles 2020/21 sydd bellach ar ôl cyfnod o ymgeisio, wedi cychwyn yn eu swyddi pwysig fel aelodau arweiniol o’r ysgol. Edrychwn ymlaen yn fawr at eu mewnbwn i’r 5 ffordd i Iechyd a datblygiad iechyd a lles yr ysgol dros y flwyddyn academaidd.


Cyngor Chwaraeon 2019/20

Chwaraeon AllgwricwlaiddLlongyfarchiadau mawr i aelodau Cyngor Chwaraeon yr ysgol ar eu penodiad ar gyfer 2019/20. Edrychwn ymlaen at eu cyfraniadau gwerthfawr dan arweiniad Mr Ricky Jones i gwricwlwm Addysg Gorfforol ac Allgyrsiol yr ysgol yn ystod y flwyddyn.


Gweithgareddau Allgyrsiol Chwaraeon

Chwaraeon AllgwricwlaiddAm fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyngor Chwaraeon Ysgol a Llysgenhadon Ifanc

Cyngor Ysgol Cyngor Chwaraeon Ysgol a Llysgenhadon Ifanc - cliciwch yma