Llawlyfrynnau

Ysgol Dyffryn Conwy - Llawlyfr 20/21

 

Gyrfa Cymru a'ch ysgol chi:

posterCyfarfod Tim gyrfa cymru yr ysgol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


 

Llawlyfr Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4

Mae gan eich mab/merch enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer gwneud ei ddewisiadau ar Gyrfa Cymru arlein.

Llawlyfr Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4 2019-20 - cliciwch yma

Dewisiadau Blwyddyn 12

Dewisiadau Blwyddyn 12Os oes problem cysylltwch drwy ebost i jlr@dyffrfynconwy.conwy.sch.uk

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


Gyrfa Cymru a'ch ysgol chi:

Gyrfa Cymru a'ch ysgol chiCyfarfod Tim gyrfa cymru yr ysgol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


LlawlyfrLlawlyfr 6ed Dosbarth 2020 - 2021

Os oes diddordeb gennych mewn mynychu'r 6ed yn Ysgol Dyffryn Conwy cysylltwch â’r ysgol drwy Ysgrifenyddes y Pennaeth, Mrs Delyth Algieri ar cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk neu 01492 642802. Cynhelir noson Agored 6ed Dosbarth 2019/20 ar Nos Fawrth yr 21ain o Ionawr rhwng 5.15y.h. a 7y.h. Gwneir trefniadau amgen ar gyfer ymweliadau i drafod y 6ed hefyd – cysylltwch drwy y manylion uchod i drefnu.


Llawlyfr Linc Conwy 2020-2021 Prosbectws

Ffurflen Gais


LlawlyfrTystysgrif Her Sgiliau 2018-2020

Gwybodaeth am y Tystysgrif Her Sgiliau i bl.12