Llawlyfrynnau

Ysgol Dyffryn Conwy - Llawlyfr 20/21 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2017 - 2018Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2018 - 2019 - cliciwch ymaLlawlyfr‘Camu Ymlaen i Flwyddyn 7 YDC’ Cymorth i blant a rhieni blwyddyn 6 - cliciwch yma

Gyrfa Cymru a'ch ysgol chi:

posterCyfarfod Tim gyrfa cymru yr ysgol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


 

Llawlyfr Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4

Mae gan eich mab/merch enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer gwneud ei ddewisiadau ar Gyrfa Cymru arlein.

Llawlyfr Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4 2019-20 - cliciwch yma

Gyrfa Cymru a'ch ysgol chi:

posterCyfarfod Tim gyrfa cymru yr ysgol.

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma (pdf)


LlawlyfrLlawlyfr 6ed Dosbarth 2020 - 2021 - cliciwch yma

Os oes diddordeb gennych mewn mynychu'r 6ed yn Ysgol Dyffryn Conwy cysylltwch â’r ysgol drwy Ysgrifenyddes y Pennaeth, Mrs Delyth Algieri ar cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk neu 01492 642802. Cynhelir noson Agored 6ed Dosbarth 2019/20 ar Nos Fawrth yr 21ain o Ionawr rhwng 5.15y.h. a 7y.h. Gwneir trefniadau amgen ar gyfer ymweliadau i drafod y 6ed hefyd – cysylltwch drwy y manylion uchod i drefnu.


LlawlyfrLinc Conwy 2020-2021 Prosbectws - cliciwch yma

Ffurflen Gais - cliciwch yma


LlawlyfrTystysgrif Her Sgiliau 2018-2020 - cliciwch yma

Gwybodaeth am y Tystysgrif Her Sgiliau i bl.12 - cliciwch yma