Gwybodaeth Dysgu o Bell

Google Classrooms

 

 

 


Pecyn cymorth

Llythyr dysgu o bell - Blwyddyn 12-13

Llythyr dysgu o bell - Blwyddyn 11

Llythyr dysgu o bell - Blwyddyn 10

Llythyr dysgu o bell - Blwyddyn 9

Dolen gyswllt i gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr ar HWB Cymru


Cefnogi disgyblion i ddefnyddio yr Iaith Gymraeg gartref LLYW.CYMRU

Mae'r ddolen isod yn rhoi gwybodaeth i rieni sydd angen cefnogaeth igefnogi y Gymraeg wrth i ddisgyblion sydd fel arfer yn mynychu addysg Cyfrwng Cymraeg neu Ddwyeithog ddysgu o bell yn eu cartrefi:

Canllawiau i rieni a gofalwyr i'ch helpu i gefnogi eich plant i ddefnyddio’r Gymraeg tra yn y cartref.


Dysgu o Bell

Hwb

HWB
Platform dysgu digidol Llywodraeth Cymru i ysgolion. Ar HWB gall eich plentyn gael fynediad am ddim i: Office 365 ar lein, Adnoddau Dysgu Ysgol drwy Google Classrooms, Adnoddau Dysgu Cenedlaethol.

BBC Bitesize

BBC Bitesize
Yn cynnwys adnoddau dysgu ar gyfer cwricwlwm Cymru