Ysgolion Cynradd Dalgylch Ysgol Dyffryn Conwy

Ysgolion Cynradd Dalgylch Dyffryn Conwy:

Mae'r ysgol yn gwasanaethu dalgylch ddaearyddol eang a gwledig yn Nyffryn Conwy. Daw ein disgyblion o 14 ysgol cynradd lleol. Dyma'r ysgolion cynradd sydd yn rhan o'n partneriaeth:

 1. Ysgol Bro Gwydir
 2. Ysgol Llanddoged
 3. Ysgol Capel Garmon
 4. Ysgol Ysbyty Ifan
 5. Ysgol Betws-y-Coed
 6. Ysgol Dolwyddelan
 7. Ysgol Penmachno
 8. Ysgol Pentrefoelas
 9. Ysgol Cerrigydrudion
 10. Ysgol Bro Cernyw
 11. Ysgol Dolgarrog
 12. Ysgol Tal-y Bont
 13. Ysgol Eglwysbach
 14. Ysgol Glan Conwy

 

Cynllun Trosglwyddo CA2-3 Dalgylch Ysgol Dyffryn Conwy - cliciwch yma