YSGOL

Llawlyfrynnau

llawlyfr camu 'mlaen

‘Camu Ymlaen i Flwyddyn 7 YDC’


Cymorth i blant a rhieni blwyddyn 6
- cliciwch yma

 

llyfryn

Yn dilyn noson opsiynnau blwyddyn 9 ar y 1/3/16 mae pob disgybl wedi derbyn copi called o’r llyfryn opsiynnau ar gyfer 2016/17. Gallwch gael copi electronig drwy glicio ar y linc isod.

Mae gan eich mab/merch enw defnyddiwr a cyfrinair ar gyfer gwneud ei ddewisiadau ar Gyrfa Cymru arlein.

LLAWLYFR DEWISIADAU
CYFNOD ALLWEDDOL 4
2016-2017
- cliciwch yma

 

llawlyfr

Llawlyfr 6ed Dosbarth 2018 - 2019 - cliciwch yma

Os oes diddordeb gennych mewn mynychu y 6ed yn Ysgol Dyffryn Conwy cysylltwch a’r ysgol drwy Ysgrifenyddes y Pennaeth, Mrs Delyth Algieri ar cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk neu 01492 642802.llawlyfr conwy linc

Linc Conwy 2018-2019 Prosbectws - cliciwch yma

 

 

 

 

Prosbectws

prospectws
Prospectws 2017 - 2018

 


 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned