RHIENI

Dolenni Defnyddiol

Cliciwch ar y dolenni isod i fynd i wefannau defnyddiol ...

cbac
BBC Wales Learning
Dysgu Cymru
Amserlen Arholiadau CBAC 2016-17 - cliciwch yma
BBC Wales Learning
- cliciwch yma
Dysgu Cymru
Ymgyrch Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref
- cliciwch yma
     
Moodle Ysgol Dyffryn Conwy
Gyrfa Cymru arlein
Fy Ysgol Leol
Moodle Ysgol Dyffryn Conwy
Yma cewch mynediad i adnoddau nifer o bynciau a'ch plentyn fynediad at deunyddiau adolygu, eu ebyst ysgol ac adnodd mathemateg arelin BSKB
- cliciwch yma
Gyrfa Cymru arlein
Eisiau gwybodaeth am ddewisiadau, cyngor ar addysg bellach, addysg uwch a byd gwaith
- cliciwch yma
Fy Ysgol Leol
- cliciwch yma
school beat website
   
Adnodd School Beat
- cliciwch yma
   


Gwefan y Mis


thinkuknow
" Mae’r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) yn rhan o heddlu’r DU a’i gwaith yw gwarchod plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol lle bynnag y bônt. Mae hynny’n golygu casglu gwybodaeth am y peryglon, olrhain troseddwyr a’u dwyn i gyfrif naill ai’n uniongyrchol neu gyda heddluoedd lleol a rhyngwladol, a gweithio gyda phlant a rhieni i gyflenwi ein rhaglen addysgol unigryw Thinkuknow" ...

 

 

 


Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned