LLYWODRAETHWYR

Croeso i Adran y Llywodraethwyr

DATGANIAD O AMCANION CWRICWLAIDD Y CORFF LLYWODRAETHU

Mae Corff Llywodraethu’r ysgol hon wedi mabwysiadu’r amcanion cwricwlaidd canlynol:

1. Meithrin yn gyntaf oll gymdeithas waraidd sy’n rhoi pwys ar werthoedd moesol a dynol gan ddatblygu hunan-barch a hefyd parch a goddefgarwch tuag at eraill a gofal drostynt.

2. Galluogi pob unigolyn i fod yn aelod llawn o’r gymdeithas ddwyieithog y mae’n rhan ohoni.

3. Galluogi pob unigolyn i ennill, datblygu a chymhwyso sgiliau iaith a mathemateg.

4. Galluogi pob unigolyn i ddatblygu sgiliau deallusol, creadigol, cymdeithasol, ymarferol a chorfforol. Dysgu am gyflawniadau a dyheadau dyn ym maes y celfyddydau, y gwyddorau, crefydd a’r ymchwil am gymdeithas ragorach.

5. Galluogi pob unigolyn i feithrin gwybodaeth, agweddau a sgiliau sy’n berthnasol i fywyd oedolyn, i waith a diweithdra mewn byd sy’n brysur newid, i addysg barhaol ac i’r defnydd creadigol o hamdden.

6. Cynorthwyo pob disgybl i ddeall y byd y mae’n byw ynddo a’r modd y mae unigolion, grwpiau a chenhedloedd yn ddibynnol ar ei gilydd.

Os hoffech wybodaeth bellach ynglyn â phynciau unigol a chwricwlwm llawn yr ysgol, mae croeso i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r Pennaeth.

Yn yr Adran yma:

Adran Ddiogel

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned