LLYWODRAETHWYR

Pwy 'di Pwy

ENW
CYNRYCHIOLI
DECHRAU
GORFFEN
Cyng. Wyn Jones
A.A.Ll.
01/09/2016
31/08/2020
Cyng. Ian Jenkins
A.A.Ll.
01/09/2016
31/08/2020
Cyng. Liz Roberts
A.A.Ll.
01/09/2016
31/08/2020
Cyng. Austin Roberts
A.A.Ll.
01/09/2016
31/08/2020
Cyng. Edgar Parry
A.A.Ll.
01/09/2016
31/08/2020
       
Mrs Ffion Williams
Rhiant Lywodraethwr
01/04/2014
31/03/2018
Mrs Iona Williams
Rhiant Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2020
Mr Gwyn Lewis
Rhiant Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2020
Mr Trefor Jones
Rhiant Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2020
Mr Jon Evans
Rhiant Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2020
Mr Guto Jones
Rhiant Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2020
       
Mr Ieuan Edwards
Llywodraethwyr Cymunedol
01/09/2016
31/08/2020
Mr Huw Roberts
Llywodraethwyr Cymunedol
01/09/2016
31/08/2020
Mr Eryl Owain
Llywodraethwyr Cymunedol
01/09/2016
31/08/2020
Mrs Sian Vaughan
Llywodraethwyr Cymunedol
01/09/2016
31/08/2020
Mr Richard How
Llywodraethwyr Cymunedol
01/09/2016
31/08/2020
       
Mrs Glesni Rogers Jones
Athro Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2020
Miss Hannah Jones
Athro Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2020
Mrs Delyth Algieri
Staff Ategol
01/09/2016
31/08/2020
       
Miss Elan Davies
Pennaeth
01/10/2014
Mr John Ll. Roberts
Dirprwy Bennaeth
01/09/2011
Miss Llio Japheth
Pennaeth Cynorthwyol
01/09/2016
Mr Roger Beech
Pennaeth Cynorthwyol
01/09/2016
Miss Leusa Ellis
Disgybl Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2017
Mr Russell Wingfield
Disgybl Lywodraethwr
01/09/2016
31/08/2017
Mrs Delyth Williams
Rheolwr Busnes
Rôl Clerc
26/06/1995
 
Gellir cysylltu â’r Corff Llywodraethu trwy’r clerc, Mrs Delyth Williams yn yr ysgol.

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned