Llythrennedd, Rhifedd a Chymwyseddau Digidol

Bwletin

Bwletin Llythrennedd i Rieni 2017/18 - cliciwch yma


Amserlen Profion Llythrennedd A Rhifedd Cenedlaethol 2018:

I weld yr amserlen - cliciwch yma


Adnoddau Rhifedd/Mathemateg


Cymorth ar gyfer datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd

Cefnogaeth i ddisgyblion TGAU ar gael am ddim drwy’r ddolen hon - cliciwch yma


Adnoddau Llythrennedd


Dysgu Cymru

Mae’r ysgol wedi ei gydnabod am arfer dda mewn llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru. Cewch fwy o wybodaeth am hyn drwy’r ddolen ganlynol i safwe Dysgu Cymru - cliciwch yma

Byddwn yn diweddaru'r ardal hon o’r tudalen Rheini yn ystod y flwyddyn. Cewch fwy o wybodaeth am strategaethau llythrennedd a rhifedd, gan gynnwys gwefannau defnyddiol drwy nosweithiau rhieni.


Gwybodaeth i rieni am y profion Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Gwybodaeth am y Fframwaith Cymwyseddau Digidol

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Gallwch ddarllen mwy am rai o’r gweithgareddau cyfoethogi mae ein disgyblion wedi ymwneud a nhw fel rhan o symud tuag at y Fframwaith Cymwyseddau Digidol ar ein tudalen newyddion a chyfrif Trydar. Eleni maent yn cynnwys:

• Gweithgareddau Clwb Robotaidd CA3;
• Prosiect ‘Aspire2Be’ Addysg Gorfforol;
• Prosiect Mynegiannol Dyniaethau.


Datblygu sgiliau dinasyddiaeth mewn byd aml-gyfrwng/digidol

Gallwch ddarllen mwy am sut i gefnogi, datblygu a diogelu disgyblion o ran e-ddiogelwch ar ein tudalen ‘Lles ac e-ddiogelwch’.


Bwletin

Bwletin Rhifedd Gorffennaf 2017 - cliciwch yma
Bwletin Llythrennedd Mehefin 2017 - cliciwch yma


Llythrennedd a Rhifedd – Gwybodaeth i rieni: clawr

posterRhifedd – Mae gwybodaeth am sut mae rhifedd yn cael ei ddysgu yn yr ysgol ar gyfer rhieni ar gael drwy’r ddolen hon.
Llyfryn Rhifedd
Fel rhan o’n gwaith i ymateb i flaenoriaeth rhifedd cenedlaethol, rydym wedi diwygio ein cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni ar strategaethau rhifedd. Y rhan cyntaf o’r gefnogaeth yw’r llyfryn rhifedd i rieni a disgyblion. Hyderwn y byddai hyn yn ddefnyddiol i esbonio rhai o’r dulliau gwahanol rydym yn ei ddefnyddio i ddatblygu sgiliau rhifedd mewn mathemateg ac ar draws y cwricwlwm. Mae adnoddau pellach hefyd ar gael ar safwe Moodle yr ysgol. Cysylltwch â ni petai angen rhagor o gymorth neu arweiniad arnoch.
Gwybodaeth newydd i rieni ar sut i gynorthwyo disgyblion efo mathemateg a rhifedd - cliciwch yma


Gyda’n gilydd gallwn godi safonau

posterLlythrennedd – Rydym wedi diweddaru ein Termiadur i ddisgyblion. Ynddi mae geirfa pwnc ar draws y cwricwlwm, arweiniad ar batrymau a rheolau sillafu cyffredin a lle i gofnodi geiriau sydd angen ei sillafu yn gywir. Mae pob disgybl o flwyddyn 7 – 13 wedi derbyn copi o’r Termiadur ar ddechrau'r tymor. Bydd o gymorth iddynt ar gyfer gwaith dosbarth a gwaith cartref - cliciwch yma