Llawlyfrynnau

Ysgol Dyffryn Conwy - Llawlyfr 20/21 - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2017 - 2018Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2017 - 2018 - cliciwch yma

Llawlyfr‘Camu Ymlaen i Flwyddyn 7 YDC’ Cymorth i blant a rhieni blwyddyn 6 - cliciwch yma

Llawlyfr Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4

Mae gan eich mab/merch enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer gwneud ei ddewisiadau ar Gyrfa Cymru arlein.

Llawlyfr Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4 2019-20 - cliciwch yma

Dewisiadau Blwyddyn 12 2019/20
Cyrsiau Lefel A - cliciwch yma


LlawlyfrLlawlyfr 6ed Dosbarth 2019 - 2020 - cliciwch yma

Os oes diddordeb gennych mewn mynychu'r 6ed yn Ysgol Dyffryn Conwy cysylltwch â’r ysgol drwy Ysgrifenyddes y Pennaeth, Mrs Delyth Algieri ar cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk neu 01492 642802. Cynhelir noson Agored 6ed Dosbarth 2019/20 ar Nos Fawrth y 12/2/19 rhwng 5.15y.h. a 7y.h. Gwneir trefniadau amgen ar gyfer ymweliadau i drafod y 6ed hefyd – cysylltwch drwy y manylion uchod i drefnu.

Croeso Cynnes i Noson Agored 6ed Dosbarth Ysgol Dyffryn Conwy 2019/2020 - cliciwch yma


LlawlyfrLinc Conwy 2019-2020 Prosbectws - cliciwch yma

Ffurflen Gais - cliciwch yma


LlawlyfrTystysgrif Her Sgiliau 2018-2020 - cliciwch yma

Gwybodaeth am y Tystysgrif Her Sgiliau i bl.12 - cliciwch yma