Llawlyfrynnau

Ysgol Dyffryn Conwy - Llawlyfr 19/20 - cliciwch yma

Llawlyfr‘Camu Ymlaen i Flwyddyn 7 YDC’ Cymorth i blant a rhieni blwyddyn 6 - cliciwch yma

Llawlyfr Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4Yn dilyn noson opsiynnau blwyddyn 9 ar y 10/4/18 mae pob disgybl wedi derbyn copi caled o’r llyfryn opsiynnau ar gyfer 2018/19. Gallwch gael copi electronig drwy glicio ar y linc isod.

Mae gan eich mab/merch enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer gwneud ei ddewisiadau ar Gyrfa Cymru arlein.

Llawlyfr Dewisiadau Cyfnod Allweddol 4 2018-20 - cliciwch yma

LlawlyfrLlawlyfr 6ed Dosbarth 2018 - 2019 - cliciwch yma

Os oes diddordeb gennych mewn mynychu'r 6ed yn Ysgol Dyffryn Conwy cysylltwch â’r ysgol drwy Ysgrifenyddes y Pennaeth, Mrs Delyth Algieri ar cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk neu 01492 642802.


LlawlyfrLinc Conwy 2018-2019 Prosbectws - cliciwch yma


LlawlyfrTystysgrif Her Sgiliau 2018-2020 - cliciwch yma

Gwybodaeth am y Tystysgrif Her Sgiliau i bl.12 - cliciwch yma