Y GYMUNED

Mudiadau

gwasanaeth ieuenctid conwy Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn trefnu bob math o weithgareddau i bobl ifanc lleol, o gystadlaethau sglefrio i nosweithiau band ac yn rhedeg 11 darpariaeth ledled dyffryn Conwy, ble mae pobl ifanc 11 oed a hŷn yn cyfarfod, sgwrsio, ymlacio a gwneud gweithgareddau gwych! Mae’r gweithgareddau yn cael eu cyflwyno yn ddwyieithog gyda phwyslais ar hyrwyddo’r iaith Gymraeg, a rhoi cyfle i bobl ifanc wneud dewisiadau bywyd gwybodus.
Nid oes rhaid i chi hyd yn oed golli cyfle os na allwch gyrraedd un o’r clybiau - bydd darpariaeth yn dod atoch chi trwy un o’r bysiau ieuenctid gwych! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 
Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned