DISGYBLION

Hysbysfwrdd

AMSERLEN ADOLYGU BLWYDDYN 11

Cliciwch yma i weld yr amserlenClybiau Chwaraeon 2015 - 2016
poster
poster
poster poster
poster
poster poster poster poster poster
poster poster poster poster posterschool beat website
Adnodd School Beat - cliciwch yma

poster noson agored
POSTER RYGBI
poster aelwyd llanrwst
Noson Agored ar Hydref 8fed - cliciwch yma
Clwb Rygbi Nant Conwy
Diwrnod Dechrau Tymor - cliciwch yma
Aelwyd Llanrwst - cliciwch yma

llawlyfr
llawlyfr
poster
Cyngerdd yn Stadiwm Eirias - cliciwch yma

Cwrs Arweinwyr Chwaraeon Diwrnod
gan Yr Urdd - cliciwch yma

Termiadur Iaith - cliciwch yma

yr ystafell

Annwyl Syr/Fadam

Rwy’n gweithio i’r Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac rydw i eisiau rhoi gwybod i chi am wefan sydd ar gael ar gyfer Plant a Phobl ifanc, o’r enw Yr Ystafell

Mae’r Ystafell yn wefan sy’n ymroddedig i ddarparu gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru i blant a phobl ifanc.

Mae gan y wefan amrywiaeth o wybodaeth sy’n cynnwys:-
• Beth i’w wneud mewn argyfwng a beth sy’n digwydd pan fyddwch yn ffonio 999 sy’n cynnwys cynghorion Cymorth Cyntaf.
• Adran ar Cadw Chi’n Ddiogel sy’n cyflwyno’r gwaith yr ydym yn gwneud gyda phlant a phobl ifanc.
• Cyflwyno’r gyrfaoedd sydd ar gael o fewn y gwasanaeth o barafeddyg i gynghorydd Gwybodaeth Iechyd.
• Adran Ymgyrchoedd sy’n cynnwys gwybodaeth am Ddiogelwch ar y Ffyrdd.
• Hefyd mae cyfleuster ‘Eich Iechyd’ wedi cael ei lansio sy’n cynnwys gwybodaeth ar afiechydon cyffredin a lles plant, gan gynnwys deiet, ymarfer corf a materion iechyd rhywiol.

Mae cyfleuster ‘Dywedwch eich stori wrthym’ sydd ar gael ar y wefan lle gall plant a phobl ifanc rhannu eu profiadau ar ddefnyddio’r gwasanaeth ambiwlans, pa un a oedd yn dda neu’n ddrwg. Gallwch ymweld â’r ystafell drwy glicio ar y ddolen ganlynol:-
www.ambulance.wales.nhs.uk/theroom/Default.aspx?pageid=&lan=cy

Gan fod hon yn wefan newydd byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth sydd gennych am Yr Ystafell e.e. A fyddai unrhyw wybodaeth arall yn fuddiol ac yn ddefnyddiol. Gallwch adael adborth drwy glicio ar y ddolen hon:-
www.ambulance.wales.nhs.uk/theroom/Default.aspx?pageId=260&lan=cy

Diolch am eich amser
Adele

 

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned