DISGYBLION

Eisteddfod

 

 

 

 

 


 

 

Eisteddfod Gadeiriol Ysgol Dyffryn Conwy 2015
plant yn canu

Dydd Gwener , 27ain o Chwefror cyhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol yr Ysgol.

Cafwyd diwrnod amrywiol gyda digon o fwrlwm. Yn arwain eleni roedd Osian Roberts - Prif Fachgen , Lois Evans - Prif Ferch ac Elliw Baines , Swyddog Ieuenctid.

Diolch yn fawr i’n beirniad sef Rhiannon Ifan, Beirniad Cerdd a’r Fedal Gyfansoddi , Esyllt Tudur, Beirniad Llefaru ac adran ysgafn , Grace Charles, Beirniad Dawns a Dwynwen Berry, Beinriad Y Fedal Ddrama am eu gwaith yn yr Eisteddfod. Diolch yn fawr hefyd i Myrddin ap Dafydd am feirniadu cystadleuaeth y Gadair eleni i ni.

Agorwyd yr Eisteddfod gan Elliw a cynigwyd 5 pwynt i’r Tŷ oedd yn gwneud y mwyaf o sŵn , i wneud yn siwr fod pawb wedi deffro!! Geirionnydd dderbyniodd y marciau cyntaf yma! Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad yn llawn.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned