DISGYBLION

Chwaraeon

Beth ydy darpariaeth yr ysgol ar gyfer chwaraeon?
Mae’r ysgol yn chwarae gemau yn erbyn sefydliadau addysgol eraill mewn pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd, hoci, golff, athletau, criced, dawns, nofio a bu unigolion gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill ar ran y cylch. Gwelir y manylion llawn yn ‘Y Bont’ (cylchgrawn yr ysgol)

Mae teithiau rygbi a sgïo dramor yn cael ei drefnu yn rheolaidd ac mae’r ysgol yn cydweithredu yn agos â chlybiau chwaraeon lleol, canolfannau awyr agored a defnyddir adnoddau’r Ganolfan Hamdden yn ddyddiol.

Manteisir ar brosiectau megis ‘Cyswllt Chwaraeon Ysgol-Cymuned’ ac anogir cymaint â phosibl o blant o’r sector cynradd i ymuno â’r disgyblion uwchradd mewn gweithgareddau hyfforddi ar ôl oriau ysgol. Bydd swyddog 5x60 yn annog gweithgareddau amrywiol yn ystod yr awr ginio.

Chwaraeon Allgwricwlaidd Tymor yr Hydref 2016
poster

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyngor Chwaraeon yr Ysgol

Mae’r Cyngor Chwaraeon yn awyddus iawn i gael barn disgyblion am y mathau o weithgareddau y gellir cael ei gynnig yn yr ysgol. Cliciwch ar y ddolen isod i gymryd rhan yn yr holiadur - www.surveymonkey.co.uk/r/LKBG8T

Adroddiad Chwaraeon Tymor yr Hydref 2015 - cliciwch yma


Newyddion Chwaraeon

Llongyfarchiadau mawr i’r Tîm Rygbi Dan 15

Llongyfarchiadau mawr i’r Tîm Rygbi Dan 15 a ennillodd Cwpan Eryri neithiwr o 22 – 20 yn erbyn Ysgol Glan y Môr Pwllheli. Roedd cystadleuaeth frwd rhwng y ddau dîm yn arwain at fuddugoliaeth Ysgol Dyffryn Conwy! Braf iawn, a bonws oedd chwarae ar gae Ysgol Syr Huw Owen a derbyn y cwpan gan Mr Matthews-Jones!

Athletau y Sir

Tim athletau Ysgol Dyffryn Conwy a ddaeth yn fuddugol yng ngystadlaeth Athletau Sir Conwy ar y 29.4.2015 ym Mharc Eirias. 

100m Iestyn Thomas  1af
200m Arthur Lennon 1af
400m Aled Osborn 2il
800m Sam Power  2il
1500m Sam Power 2il

Ras gyfnewid  4 x 100m   1af

Naid Hir Tom Casey  1af
Naid Triphlyg Tom Casey 2il
Naid Uchel Tom Casey 3ydd

Gwaywffon Aled Osborn  3ydd
‘Shot Put’ Aled Osborn  3ydd

Rygbi Merched Ysgol Dyffryn Conwy - Ail yng Nghymru yn nhwrnament yr Urdd yn Llanelli 19/3/15.
Llongyfarchiadau mawr i'r merched fuodd yn cynrychioli yr ysgol. Ar ol diwrnod llawn o gystadlu, a bore cynnar iawn, bu'r merched yn cystadlu yn ffrwd ar draws y gemau gan gyrraedd y rownd terfynol. Dyma hanes eu llwyddiannau:

Gêm 1: Ysgol Aberaeron 0 Ysgol Dyffryn Conwy 25
Gêm 2: Ysgol Bryn Tirion 12 Ysgol Dyffryn Conwy 34
Gêm 3: Ysgol Bryn Gwyn 12 Ysgol Dyffryn Conwy 17

Chwarteri : Ysgol Dyffryn Ogwen 0 Ysgol Dyffryn Conwy 24
Cyn-derfynol: Ysgol Bryn Gwyn 12 Ysgol Dyffryn Conwy 19
Rownd Terfynol: Ysgol Dyffryn Aman 12 Ysgol Dyffryn Conwy 0.nofio Llongyfarchiadau mawr i Russell Wingfield , Blwyddyn 11 am ddod yn 2ail am nofio cefn a 3ydd am nofio rhydd yng Nghystadleuaeth Nofio'r Urdd yn Rydal ,Bae Colwyn ar Dachwedd 13eg.

Ysgol Dyffryn Conwy yn le gwych ar gyfer clybiau chwaraeon!

Ysgol Dyffryn Conwy yn le gwych ar gyfer clybiau chwaraeon - gwyliwch y fideo!

 


Chwefror 2014 - Wythnos rhagorol arall ar y caeau chwarae i Ddyffryn Conwy

Ar ddiwrnod gwlyb daeth tîm rygbi dan 16 ysgol Llanfyllin i Lanrwst i gystadlu yn rownd yr 16 olaf o gwpan Cymru. Llongyfarchiadau mawr i’r bechgyn ar fuddugoliaeth arbennig ac ymlaen i’r 8 olaf gyda thaith i Gaerdydd nesaf.

Wedi buddugoliaeth bechgyn blwyddyn 8 a phencampwyr 8 bob ochr Conwy, tro bechgyn blwyddyn 7 oedd hi nos Fercher Mercher. Roedd eu hwynebau fore Iau yn dweud y cyfan a’r cwpan yn ddiogel yng nghyntedd yr ysgol. Da iawn chi hogiau.

OND mae merched blwyddyn 7 ac 8 hefyd wedi rhagori, wedi buddugoliaeth yn erbyn Ysgol Syr Hugh Owen, roedd y genethod yn chwarae ysgol Uwchradd Prestatyn yn rownd 16 olaf cwpan Cymru. Wedi gem hynod gyffrous, dwy gol gan Fflur yn selio’r fuddugoliaeth ac ymlaen i’r 8 olaf.

Llongyfarchiadau i bawbLlwyddiant Rygbi Bechgyn Blwyddyn 11!
bechgyn rygbi

Congratulations to boys from year 11 who were selected to play for RGC U17’s against Yorkshire on Saturday. They won 46-7. From the right it’s Arran Murray, Gethin Vaughan, Caron Rhys, Iestyn Thomas, Arthur Lennon, Derwyn Williams, Emlyn Joyce, Steven Peters (Creuddyn) and RGC Coach. (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)


poster

Rhwng 16-30? Ydych yn byw yn Sir Gonwy ?

Mae gweithgareddau awyr agored ar gael i chi am ddim! - cliciwch yma

 


PEDWAR Disgybl Ysgol Dyffryn Conwy wedi’i dewis i dîm Criced dan 14 Eryri
siwmper criced


Llongyfarchiadau i: Jac Hughes, Aron Hughes, Adam Thomas ac Emyr Court.


The game itself was also dominated by our pupils with Welsh International Jack Hughes starring with 2 wickets in containing Carmarthen to 186 for 6 wickets and in reply Jack steered the home side home with a match winning innings of 82.


Rachel Johncock – Year 13 Representing Great Britain U20
Rachel Johncock


Rachel Johncock of Year 12 and currently studying A2 Physical Education recently opened up her 2012 season with a steady 12.16 clocking in the 100m. Rachel was selected to represent Great Britain U20 at a meeting in Loughborough on Sunday, May 20th 2012.

She clocked 11.94secs into a 2.0mph headwind! Beating other high calibre athletes and placing second to Desiree Henry (P.B 11.51secs) who ran 11.91secs.

It is only a matter of time now before Rachel improves on her PB of 11.98secs.

Rachel was ranked 36th in the UK as a senior in 2012, and 10th as a junior. With her recent performance she has shown that she is more than capable of being amongst the top 3-4 juniors and being amongst the top 20 female sprinters in the country as a senior.

As a PE department we are extremely proud of Rachel, and wish her all the very best in the Olympic Trials.

Ysgol Dyffryn Conwy yn Disgleirio yng mhencampwriaeth Athletau Eryri - Parc Eirias 10fed o Fai 2012 - cliciwch yma


jordan davies

Jordan Davies, Capten Sboncen Cymru, ac un o chwaraewyr gorau Ewrop

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llythyr

Llongyfarchiadau i Abigail Backshal

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Year 11 Football
Ysgol Dyffryn Conwy vs Ysgol y Creuddyn 7/03/2012

1. Declan Bailey 2. Ellis Payne-Evans 3. Callum Jones 4. Stuart Hughes 5. Lewis Dallimore 6. Liam Hull 7. Louis Jones 8. Daniel Jones 9. Steffan Horan
10. Nye Roberts 11. Thomas Casey 12. Lance Montaigue 13. Connor Egelstaff-Thomas

A very close and competitive match in which the team can take great pride. This was a positive performance with the team trying to play good football on a heavy pitch and against a strong combative side including some excellent players. Nye Roberts and Thomas Casey shone in the first half combining well on numerous occasions and Thomas clearly had the beating of his opponent. The team created numerous openings in the first half but were unable to get shots in at goal to really put the Creuddyn defence and goal-keeper under pressure. With the score at 0-0 at half time the team looked to go for the win and changed formation to be a bit more adventurous. The more adventurous formation did not cause the outstanding central defensive partnership any additional problems as Lewis Dallimore and Liam Hull battled hard and were the teams two best performers on the day alongside Casey and Roberts. Again a lack of cutting edge in the final third saw the team struggle to score and were eventually punished by a real sucker-punch against the run of play and on the counter attack. The Creuddyn striker raced clear slotted powerfully underneath Declan Bailey who had performed well and made everything fired at him look easy. Although a defeat the team played well and can take many positives from it.
Da iawn.
Ben Elias


Girls -16’s Football
Ysgol Y Berwyn 0 – 0 Ysgol Dyffryn Conwy

Ysgol Dyffryn Conwy took a journey to Ysgol Y Berwyn in Bala on the 6th of March to play football. Ysgol Dyffryn Conwy managed to win by a goal from Emily Watson in the second half.
Both teams were evenly matched in the first half, and many attempts at goal were made, but a lack of accuracy meant both teams failed to score.
I n the second half saw Dyffryn Conwy dominating after a slight change in our formation which meant that our defence were stronger and the Berwyn side failed to create chances. A mistake by the home team from a corner allowed Dyffryn Conwy to score.


poster Cliciwch ar y poster i gael y wybodaeth poster

Cystadleuaeth Golff Eryri - Team and Individual Competition
Will be held at NORTH WALES GOLF CLUB, LLANDUDNO
On Tuesday April 10th during the Easter Holidays
Meeting at 9.30am - Open to boys and girls who are under 18 on August 31st 2012
Mwy o wybodaeth - dogfen Word; PDF


Chwefror 2012
Tenis
Llongyfarchiadau i Emily Watson ar ei dyrchafiad i safle rhif 1 merched dan 16 tenis Cymru, ac yn yr ail safle dan 18!
Athletau
Llongyfarchiadau i Abi Backshall Blwyddyn 10 ar ei llwyddiant anhygoel mewn athletau. Abi bellach yw pencampwraig Cymru dan 17 yn yr 800 medr a’r 300 medr a’r penwythnos yma (25/02) aeth Abi i Firmingham i gystadlu yng Nghystadlaethau Athletau Lloegr gan ennill y Fedal Efydd.


Adroddiad Gemau Pel Droed yn erbyn Ysgol Y Creuddyn
Ar ddiwrnod oer ond heulog gadawodd dau dîm pêl-droed gadael Ysgol Dyffryn Conwy amser cinio i chwarae gemau yn erbyn Ysgol y Creuddyn.

CANLYNIADAU:  
Bechgyn Blwyddyn 7: Ysgol y Creuddyn 1 – 2 Ysgol Dyffryn Conwy
Bechgyn Blwyddyn 8: Ysgol y Creuddyn 5 – 2 Ysgol Dyffryn Conwy

Dyma hanes y ddwy gêm gafodd eu chwarae - cliciwch yma


HOCI O DAN 16
Ar y 8fed o Chwefror bu i dim hoci odan 16 Ysgol Dyffryn Conwy chwarae yn erbyn tim Ysgol Eirias, roedd ein tim ni yn cynnwys disgyblion o flwyddyn 11 a 9. Roedd hi’n gem agos iawn, ofnadwy o gystadleuol, a roedd llawer o densiwn yn yr ail hanner i geisio sgorio mwy. Roedd gan y tim arall bedair yn chwarae o’u chweched, felly roeddent yn dim cryf iawn hefo mwy o brofiad na ni, ond wedi dweud hyn doedd y sgor terfynol ddim yn ddrwg, 6-4 i Eirias. Bu i Emily Watson sgorio tair gol, a bu i Elin Wrennall sgorio un. Hefyd roedd Llywela Edwards o flwyddyn 9 yn chwarae yn y gol, a bu iddi achub y ambell i bel yn ardderchog.
Ysgol Dyffryn Conwy 4 - 6 Ysgol Eirias
Anest Rhys Ellis


TWRNAMENT PEL RWYD CONWY O DAN 16
Ar ddydd mercher, 18eg o Ionawr aeth tim pêl-rwyd blwyddyn 11 I Ysgol Bryn Elian I gystadlu yn nhwrnament terfynol Conwy yn erbyn Ysgol Bryn Elian a Rydal. Roedd y tîm yn cynnwys Annest Rhys, Elin Wrennall, Erin Owen, Emily Watson , Haf Everiss, Leah Hamilton, Paige Parry a Sally Roberts.
Fe gafwyd gêm galed ond cystadleuol yn erbyn Bryn Elian, ond dim llwyddiant.
Ein gêm olaf oedd yn erbyn Rydal ac roeddent yn amlwg yn dîm profiadol iawn. Er ein ymdrechion caletaf, unwaith eto nid oedd llwyddiant.
Er nid oedd lle iddym yn y ffeinal, fe ddaethom yn drydydd yn y gystadleuaeth drwy Gonwy.
Haf Everiss


OCI O DAN 16
Last Wednesday we travelled to Ysgol Y Berwyn in Bala to play a friendly hockey match. It was a very good match and as half time came we were 2-0 up, we would like to thank Hannah Cash for stepping up in goal for the 1st half, on the 2nd half we decided not to play with a keeper and we won 6-0.
Th goal scorers were Emily Watson x3, Hanna Dobson, Erin Owen and Anest Rhys. We all played very well as a team and are looking forward to our next game against Eirias High on Wednesday 8th of February.
Ysgol Dyffryn Conwy 6 – 0 Ysgol Y Berwyn
Emily Watson

BYD Y BEL
Llwyddodd tîm pêl droed Bl.9 (dan 14) yr ysgol i gyrraedd yr wyth olaf yng Nghwpan Cymru trwy guro Hawarden 3-2 (Leon Doran a Callam Parry 2).
Dyma ganlyniad gwerth chweil ac mae cryn edrych ymlaen at y gêm nesaf yn erbyn Eifionydd ar Fawrth 2il.
Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned