Cyngor Chwaraeon

Cyngor Chwaraeon Ysgol a Llysgenhadon Ifanc

Cyngor Ysgol Cyngor Chwaraeon Ysgol a Llysgenhadon Ifanc - cliciwch yma


All-gwricwlaidd Addysg Gorfforol

 

amserlen chwaraeon All-gwricwlaiddAmserlen Gweithgareddau Allgyrsiol Chwaraeon newydd ar gyfer 2018. Ymunwch yn y gweithgareddau!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Gwybodaeth am gyfranogiad disgyblion mewn gweithgareddau allgyrsiol corfforol 2017/18:

Darllenwch fwy am pa fath o weithgareddau allgyrsiol chwaraeon mae disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy yn cyfranogi ynddynt. Rydym yn falch iawn o’r ystod o weithgareddau a’r cynnydd mewn cyfranogiad bechgyn a merched dros y flwyddyn diwethaf. Diolch i’r Adran Addysg Gorfforol a’n partneriaethau chwaraeon a lles am eu gwaith a’u cefnogaeth. Diolch hefyd i’r disgyblion sydd wedi bod yn cynnal gweithgareddau yn ychwanegol i’w mynychu fel aelodau o’r Cyngor Chwaraeon a Llysgenhadon Ifanc.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.