Bwletin a Gwybodaeth i Rieni /Gwarcheidad

Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2017 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2017 - cliciwch yma
Cinio Ysgol Am Ddim - cliciwch yma
Grant Gwisg Ysgol - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymorth ariannol ar gyfer gwisg ysgol i ddisgyblion 2017/18 - cliciwch yma
Ffurflen Casglu Data Disgyblion - cliciwch yma
Prydau Ysgol - system biometreg heb arian - cliciwch yma
Beth yw biometreg? - cliciwch yma
Llythyr Biometrig - cliciwch yma
Hysbysiad Preifatrwydd - cliciwch yma
Cyflwyniad i’r Gwasanaeth Talu ar Lein (Parent Pay) - cliciwch yma
Prisiau Prydau Ysgol - cliciwch yma
Llythyr Nodi Alergedd Bwyd Sodexo - cliciwch yma
Ffurflen Nodi Alergedd Bwyd Sodexo - cliciwch yma
Llythyr i rieni ynghylch gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymryd gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am Rybydd Cosb Presenoldeb – ALl Conwy - cliciwch yma
Caniatâd rhiant/gofalydd ar gyfer Ymweliadau anarferol - cliciwch yma