Bwletin a Gwybodaeth i Rieni /Gwarcheidwad

I lawrlwytho - cliciwch yma

I lawrlwytho - cliciwch yma

Bwletin:
Bwletin i Rieni - Rhagfyr 2017 - cliciwch yma
Bwletin i Rieni - Medi 2017 - cliciwch yma


Polisi Gwisg Ysgol:

Llythyr Gwisg Ysgol Newydd - cliciwch yma
Canllaw Gwisg Ysgol 2018-19 - cliciwch yma
Canllaw Gwisg Ysgol 6ed 2018-19 - cliciwch yma
Polisi Gwisg Ysgol 2018 - cliciwch yma
Grant Gwisg Ysgol - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymorth ariannol ar gyfer gwisg ysgol i ddisgyblion 2017/18 - cliciwch yma
Gwybodaeth am grantiau gwisg ysgol 2018/19 i ddisgyblion sydd yn derbyn cinio am ddim - cliciwch yma


Cinio Ysgol:

Alergedd Bwyd - Cwestiynau Cyffredinol - cliciwch yma
Alergedd Bwyd - Ffurflen Gwybodaeth - cliciwch yma
Alergedd Bwyd - Llythyr i Rieni - cliciwch yma
Cinio Ysgol Am Ddim - cliciwch yma
Ffurflen Casglu Data Disgyblion - cliciwch yma
Beth yw biometreg? - cliciwch yma
System Biometreg Heb Arian - Cwestiynau ac Atebion - cliciwch yma
Llythyr Biometrig - cliciwch yma
Cyflwyniad i’r Gwasanaeth Talu ar Lein (Parent Pay) - cliciwch yma
Prisiau Prydau Ysgol - cliciwch yma


Presenoldeb:
Beth os fydd fy mhlentyn yn absennol, yn cyrraedd yn hwyr neu’n sâl yn ystod y diwrnod? - click here
Llythyr i rieni ynghylch gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am gymryd gwyliau mewn amser ysgol – ALl Conwy - cliciwch yma
Gwybodaeth am Rybydd Cosb Presenoldeb – ALl Conwy - cliciwch yma


Ymweliadau Anarferol:
Caniatâd rhiant/gofalydd ar gyfer Ymweliadau anarferol - cliciwch yma