Blaenoriaethau yr Ysgol

Blaenoriaethau yr YsgolMae’r ysgol yn cynllunio yn barhaus i gynnal a gwella perfformiad uchel mewn arholiadau ac asesiadau allanol; i ymateb i flaenoriaethau lleol a chenedlaethol; ac i gynnal datblygiad parhaus cymuned yr ysgol mewn partneriaeth ag eraill. Gallwch ddarllen trosolwg o’n blaenoriaethau cyfredol drwy’r ddolen hon.

Adroddiad y Llywodraethwyr am y Flwyddyn Academaidd 2017/2018 - cliciwch yma

Blaenoriaethau Ysgol 2017-2020 - cliciwch yma