Asesu ac Arholiadau

Llyfryn Gwybodaeth Arholiadau TGAU Blwyddyn 10 & 11 - cliciwch yma


Amserlen Ffug Arholiadau Blwyddyn 12 Tachwedd 2018 - cliciwch yma


Amserlen Ffug Arholiadau Blwyddyn 13 Tachwedd 2018 - cliciwch yma


Dyddiadau Adroddiadau a Nosweithiau Rhieni 2018/19 - cliciwch yma


Er gwybodaeth:
Amserlen Arholiadau ac Adolygu Blwyddyn 11 Haf 2018 (30/4/18 – 20/6/18)
- cliciwch yma


Dyddiadau Nosweithiau Rhieni Haf 2018:

• Noson Rhieni Blwyddyn 8 – Nos Fawrth 15/5/18, 4-6pm
• Noson Rhieni Blwyddyn 7 – Nos Fawrth 19/6/18, 4-6pm
• Noson Rhieni Newydd Blwyddyn 6 – Nos Fawrth 3/7/18


Arholiadau Allannol Haf 2018: Safweoedd Cymorth ar gyfer Cyfnod Adolygu ac Arholiadau Allannol

Safwe BBC ‘Bitesize’: cliciwch yma
Poeni am arholiadau, edrychwch ar adnodd newydd y BBC ‘The Mindset’: cliciwch yma
Tudalen Myfyrwyr Safwe CBAC: cliciwch yma


Noson Gwybodaeth i rieni Blwyddyn 10 ac 11 17/10/17

Cynhaliwyd Noson Gwybodaeth i rieni blwyddyn 10 ac 11 ar y 17/10/17. Gallwch lawrlwytho y dogfennau a rannwyd yn ystod y noson yma: