Asesu ac Arholiadau

Cylch lythyrau i Rieni 2019:

Adolygu Bl.11 2019 - cliciwch yma
Amserlen Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - cliciwch yma
Rhieni/gwarcheidwaid Blwyddyn 10 - cliciwch yma
Amserlen Adolygu ac Arholiadau Bl.11 2019 - cliciwch yma
Disgyblion blwyddyn 12 a'u Rhieni - cliciwch yma


Llyfryn Gwybodaeth Arholiadau TGAU Blwyddyn 10 & 11 - cliciwch yma


Amserlen Ffug Arholiadau Blwyddyn 12 Tachwedd 2018 - cliciwch yma


Amserlen Ffug Arholiadau Blwyddyn 13 Tachwedd 2018 - cliciwch yma


Dyddiadau Adroddiadau a Nosweithiau Rhieni 2018/19 - cliciwch yma


Dyddiadau Nosweithiau Rhieni Haf 2019:

• Noson Rhieni Blwyddyn 8 – Nos Fawrth 21/5/19, 4-6pm
• Noson Rhieni Blwyddyn 7 – Nos Fawrth 18/6/19, 4-6pm
• Noson Rhieni Newydd Blwyddyn 6 – Nos Fawrth 2/7/19, 6pm


Arholiadau Allannol Haf 2019: Safweoedd Cymorth ar gyfer Cyfnod Adolygu ac Arholiadau Allannol

Safwe BBC ‘Bitesize’: cliciwch yma
Poeni am arholiadau, edrychwch ar adnodd newydd y BBC ‘The Mindset’: cliciwch yma
Tudalen Myfyrwyr Safwe CBAC: cliciwch yma