Disgyblion


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am chwaraeon, Urdd, clybiau, eisteddfod, Moodle ... Mwy

Staff


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am yr Adrannau, y Staff ac adnoddau defnyddiol ...
. Mwy

Ysgol


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am dymhorau, gwisg ysgol, absenoldebau ...
. Mwy

Rhieni


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am y CRA, Dolenni Defnyddiol, Cysylltu ...
Mwy

Cymraeg - English

Newyddion

Cymorth ar gyfer datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd - mwy Llongyfarchiadau i Tîm Kayak Ysgol Dyffryn Conwy - mwy Diwrnod Blasu Blwyddyn 6 - mwy Tîm Peldroed Blwyddyn 7 - mwy Llongyfarchiadau - mwy Noson Gwybodaeth Diogelwch y Wê i Rieni - mwy Prif Fachgen a Prif Ferch - mwy Diwrnod Gwisg ein Hunain - mwy Noson Agored i rieni a disgyblion blwyddyn 5 a 6 - 4/9/16 4-30pm – 6.30pm - mwy Seremoni Dathlu Llwyddiant 2016: Nos Fawrth 13/9/16 - mwy

Croeso i Ysgol Dyffryn Conwy

www.ysgoldyffrynconwy.org

Croeso i wefan yr ysgol

Rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar eich cyfer ar dudalennau’r wefan, ac edrychwn ymlaen at rannu’r newyddion am yr ysgol a'r disgyblion, ynghyd â'r gymuned, gyda chi. Yma yn Ysgol Dyffryn Conwy yn ogystal â cheisio fod disgyblion yn cyrraedd eu potensial yn academaidd, rydym hefyd yn ymfalchïo yn y profiadau y mae’r disgyblion yn eu derbyn. Cliciwch ar y linc Urdd i weld ein llwyddiant yn Eisteddfodau Cenedlaethol Yr Urdd yn ogystal â llu o lwyddiannau eraill.

Mae safonau academaidd ein disgyblion yn uchel a lleolir yr ysgol mewn safle bendigedig ers uno’r ysgol ar un safle yn 2005 mae gennym adnoddau newydd gyda’r dechnoleg ddiweddaraf. Beth am gymryd y daith weledol drwy glicio ar y linc ysgol.

Mwynhewch y wefan ac edrychwn ymlaen at gynyddu’r cynnwys yn yr wythnosau nesaf, cysylltwch â ni gyda sylwadau ac awgrymiadau neu cysylltwch â mi yn bersonol.
Elan Davies
Pennaeth

 

Bwletin Haf

Rhannwyd copi o’r bwletin efo disgyblion blwyddyn 7-10 a blwyddyn 12 dydd Gwener yr 8fed o Orffennaf. Mae copiau ychwanegol ar gael o swyddfa’r ysgol neu drwy’r linc canlynol - cliciwch yma.

Dyddiadau o Bwysposter dyddiadau pwysig

Prosbectws

prospectws


Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned