Disgyblion


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am chwaraeon, Urdd, clybiau, eisteddfod, Moodle ... Mwy

Staff


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am yr Adrannau, y Staff ac adnoddau defnyddiol ...
. Mwy

Ysgol


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am dymhorau, gwisg ysgol, absenoldebau ...
. Mwy

Rhieni


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am y CRA, Dolenni Defnyddiol, Cysylltu ...
Mwy

Cymraeg - English

Newyddion

Conwy a'r Rhyfel Mawr : "Y Rhwyg" - mwy Cwis Dydd Gwyl Dewi - mwy Dydd Gwyl Dewi - mwy Llwyddiant arbennig gyda Sgio! - mwy Cyfansoddwraig Ifanc Y Dyffryn - mwy Cystadleuaeth Dringo Ysgolion - mwy Cofio'r Holocost: ymweliad gan Arek Hersh - mwy Cwricwlwm Newydd i Gymru - mwy Categoreiddio Ysgolion 2017 - more Profion Cenedlaethol Rhifedd a Llythrennedd Haf 2017 - mwy Cwpan Eryri dan 13 - mwy

Croeso i Ysgol Dyffryn Conwy

www.ysgoldyffrynconwy.org

Ysgol Dyffryn Conwy – ‘Gyda’n gilydd cyrhaeddwn ein potensial.’

Croeso i wefan yr ysgol
Yma cewch wybodaeth am yr ysgol yn cynnwys ein Prospectws blynyddol, dyddiadau allweddol a newyddion am weithgareddaudigwyddiadau allweddol, ynghyd a llwyddiannau ein disgyblion. Gallwch hefyd gadw’n cyfredol drwy ein cyfrif Trydar @ysgdyffrynconwy

Mae’r ysgol yn gwasanaethu cymuned eang naturiol ddwyieithog mewn ardal arbennig sef Dyffryn Conwy lle’r ydym yn cydweithio yn agos efo’n 15 ysgol gynradd leol. Rydym yn darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg - yn dibynol ar gyfrwng addysg a chaffael iaith pob disgybl o’u hysgolion Cynradd. Fel ysgol rydym hefyd yn ffodus iawn yn ein safle – adeiladau newydd mewn lleoliad gwledig hyfryd. Cyfleusterau o safon uchel sydd yn cael eu cadw’n dda a sydd yn ysgogi ac yn cefnogi dysgu.

Mae safonau academaidd ein disgyblion yn uchel ac eleni (2016) rydym wedi dathlu canlyniadau uchaf yr ysgol yn TGAU a Lefel A a chanlyniadau uchaf Conwy ar draws y prif dangosyddion TGAU. Rydym yn hynod o falch o ganlyniadau a llwyddiannau ein disgyblion yn sgil eu gwaith caled a’u parodrwydd i ddysgu. Mae’r newidiadau ieithyddol ac yn ein dysgu ac addysg dros y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at y llwyddiannau hyn. Gallwch ddarllen mwy am lwyddiannau academaidd ac allgyrsiol ein disgyblion ar ein tudalen newyddion.

Cysylltwch â ni gyda sylwadau ac awgrymiadau ar gyfer cynnwys ein safwe. Os oes plentyn gennych fydd yn trosglwyddo i flwyddyn 7 neu i’r 6ed dosbarth o Fedi 2017 mae croeso i chi gysylltu i ddos am ymweliad neu i trafod ymhellach yr hyn sydd gennym i’w gynnig!

Elan Davies
Pennaeth

pennaeth

 

poster dyddiadau pwysig Canlyniadau TGAU Gorau Conwy 2016!
Mae Corff Llywodraethol Ysgol Dyffryn Conwy yn falch iawn o
gyhoeddi fod yr ysgol, yn ychwanegol i ddathlu ein
canlyniadau gorau Haf 2016, hefyd yn dathlu canlyniadau
TGAU gorau Conwy yn y prif ddangosyddion TGAU gan
gynnwys y canran o ddisgyblion sydd wedi llwyddo i gael 5A*-
C neu fwy yn cynnwys Mathemateg a’r Gymraeg a/neu
Saesneg. Llwyddodd 73% o’n disgyblion i gyrraedd y
dangosydd hwn, yn uwch na thargedu uchelgeisiol yr ysgol o
70% a chyfartaledd Conwy o 52% a Chymru o 60%.
Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth
poster dyddiadau pwysig

Noson Agored 6ed Dosbarth

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth am dan yr Noson Agored

Cliciwch yma i weld llawlyfr 6ed Dosbarth


Bwletin Rhagfyr

Bwletin Rhagfyr - cliciwch yma.

Dyddiadau o Bwysposter dyddiadau pwysig

Prosbectws

prospectws

Adroddiad Cymharol/dilysiad
Yr Ysgol 2016 (CA3 - Disgyblion)

Cliciwch yma i'w lawrlwytho


Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned