Disgyblion


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am chwaraeon, Urdd, clybiau, eisteddfod, Moodle ... Mwy

Staff


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am yr Adrannau, y Staff ac adnoddau defnyddiol ...
. Mwy

Ysgol


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am dymhorau, gwisg ysgol, absenoldebau ...
. Mwy

Rhieni


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am y CRA, Dolenni Defnyddiol, Cysylltu ...
Mwy

Cymraeg - English

Newyddion

Tri o ddisgyblion YDC gafodd lwyddiant yn cystadlu yn y Ffair Aeaf - mwy Cwis Daearyddol - mwy 10 Tudur yn Cadw Cymru'n Daclus - mwy Canlyniadau TGAU a Level A - mwy Cylchlythyr Mehefin - cliciwch yma. Ymweliad ym Mhrifysgol Caergrawnt - mwy Llanrwst Gala - mwy Ysgol Dyffryn Conwy yn le gwych ar gyfer clybiau chwaraeon - cliciwch ar y fideo Llysgennad y Mis gan Chwareon Cymru - mwy Ysgoloriaethau Ysgol Dyffryn Conwy 2014-15 - mwy

Croeso i Ysgol Dyffryn Conwy

www.ysgoldyffrynconwy.org

coeden dolig Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’n holl ddisgyblion, rhieni a’r gymuned.
Bydd yr ysgol yn ail agor i ddisgyblion ar ddydd Mawrth y 6ed o Ionawr

Croeso i wefan yr ysgol

Rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar eich cyfer ar dudalennau’r wefan, ac edrychwn ymlaen at rannu’r newyddion am yr ysgol a'r disgyblion, ynghyd â'r gymuned, gyda chi. Yma yn Ysgol Dyffryn Conwy yn ogystal â cheisio fod disgyblion yn cyrraedd eu potensial yn academaidd, rydym hefyd yn ymfalchïo yn y profiadau y mae’r disgyblion yn eu derbyn. Cliciwch ar y linc Urdd i weld ein llwyddiant yn Eisteddfodau Cenedlaethol Yr Urdd yn ogystal â llu o lwyddiannau eraill.

Mae safonau academaidd ein disgyblion yn uchel a lleolir yr ysgol mewn safle bendigedig ers uno’r ysgol ar un safle yn 2005 mae gennym adnoddau newydd gyda’r dechnoleg ddiweddaraf. Beth am gymryd y daith weledol drwy glicio ar y linc ysgol.

Mwynhewch y wefan ac edrychwn ymlaen at gynyddu’r cynnwys yn yr wythnosau nesaf, cysylltwch â ni gyda sylwadau ac awgrymiadau neu cysylltwch â mi yn bersonol.
Elan Davies
Pennaeth


Prosbectws

prospectws

Bwletin i Rieni

linc i dudalen rhieni

Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned