Disgyblion


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am chwaraeon, Urdd, clybiau, eisteddfod, Moodle ... Mwy

Staff


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am yr Adrannau, y Staff ac adnoddau defnyddiol ...
. Mwy

Ysgol


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am dymhorau, gwisg ysgol, absenoldebau ...
. Mwy

Rhieni


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am y CRA, Dolenni Defnyddiol, Cysylltu ...
Mwy

Cymraeg - English

Newyddion

Ennillwyr Cystadleuaeth Robotaidd Gogledd Cymru - mwy Llwyddiannau Chwaraeon Tymor y Gwanwyn - mwy Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd 2018 Rhanbarthol - Celf a Chrefft - mwy Ysgoloriaethau Mynediad Prifysgol Aberystwyth 2018 - mwy Merched mewn Chwaraeon: Newyddion BBC - mwy Eisteddfod Yr Urdd Sir Conwy - mwy Prosiect Robotaidd - mwy Cyngerdd Santes Dwynwen 27/1/18 - mwy Cyngerdd Santes Dwynwen - mwy Llongygfarchiadau i'r timau canlynol - mwy Ffug Arholiadau i flwyddyn 12 - mwy Ffair Nadolig y Disgyblion - mwy

Croeso i Ysgol Dyffryn Conwy

www.ysgoldyffrynconwy.org

Ysgol Dyffryn Conwy – ‘Gyda’n gilydd cyrhaeddwn ein potensial.’

Croeso i wefan yr ysgol
Yma cewch wybodaeth am yr ysgol yn cynnwys ein Prospectws blynyddol, dyddiadau allweddol a newyddion am weithgareddaudigwyddiadau allweddol, ynghyd a llwyddiannau ein disgyblion. Gallwch hefyd gadw’n cyfredol drwy ein cyfrif Trydar @ysgdyffrynconwy.

Mae’r ysgol yn gwasanaethu cymuned eang naturiol ddwyieithog mewn ardal arbennig sef Dyffryn Conwy lle’r ydym yn cydweithio yn agos efo’n 15 ysgol gynradd leol. Rydym yn darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg - yn dibynol ar gyfrwng addysg a chaffael iaith pob disgybl o’u hysgolion Cynradd. Fel ysgol rydym hefyd yn ffodus iawn yn ein safle – adeiladau newydd mewn lleoliad gwledig hyfryd. Cyfleusterau o safon uchel sydd yn cael eu cadw’n dda a sydd yn ysgogi ac yn cefnogi dysgu.

Mae safonau academaidd ein disgyblion yn parhau yn uchel yn y dangosyddion ac yn rhagori yn lleol. Rydym yn hynod o falch o ganlyniadau a llwyddiannau ein disgyblion yn sgil eu gwaith caled a’u parodrwydd i ddysgu. Mae’r newidiadau ieithyddol ac yn ein dysgu ac addysg dros y blynyddoedd diwethaf wedi arwain at y llwyddiannau hyn. Gallwch ddarllen mwy am lwyddiannau academaidd ac allgyrsiol ein disgyblion ar ein tudalen Newyddion.

Cysylltwch â ni gyda sylwadau ac awgrymiadau ar gyfer cynnwys ein safwe. Os oes plentyn gennych fydd yn trosglwyddo i flwyddyn 7 neu i’r 6ed dosbarth o Fedi 2018 mae croeso i chi gysylltu i ddos am ymweliad neu i trafod ymhellach yr hyn sydd gennym i’w gynnig!

Elan Davies
Pennaeth

pennaeth

hwb


Bwletin Rhagfyr

Bwletin Rhagfyr - cliciwch yma.

bwletin

Dyddiadau o Bwys

newydd:

important dates poster

Prosbectws

prospectws

Adroddiad Cymharol/dilysiad
Yr Ysgol 2016 (CA3 - Disgyblion)

Cliciwch yma i'w lawrlwytho

Noson Agored 6ed Dosbarth

Noson Agored 6ed Dosbarth

Cliciwch yma i'w lawrlwytho


Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© 2018 Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned