Disgyblion


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am chwaraeon, Urdd, clybiau, eisteddfod, Moodle ... Mwy

Staff


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am yr Adrannau, y Staff ac adnoddau defnyddiol ...
. Mwy

Ysgol


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am dymhorau, gwisg ysgol, absenoldebau ...
. Mwy

Rhieni


Yn yr adran yma cewch wybodaeth am y CRA, Dolenni Defnyddiol, Cysylltu ...
Mwy

Cymraeg - English

Bydd Cyngerdd Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy yn cael ei gynnal yng Nghapel Seion ar nos Fawrth y 15fed o Ragfyr. Croeso cynnes i chi ymuno yno efo ni.

Newyddion

Cyngerdd Nadolig Ysgol Dyffryn Conwy - more Apel Bocsys Nadolig i Blant - more Prosiect Llosgfynyddoedd yr adran Ddaearyddiaeth - more Gweithgareddau gyda Chwaraeon Anabledd Conwy - more Dilynwch ni ar Twitter - mwy Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion a gasglodd arian tuag at elusennau - mwy Tîm Marchogaeth Ysgol Dyffryn Conwy - mwy Prif Ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy 2015/16 - mwy Dathlu blwyddyn o lwyddiant a lansio Swyddog Datblygu Rygbi ysgol newydd - mwy

Croeso i Ysgol Dyffryn Conwy

www.ysgoldyffrynconwy.org

Croeso i wefan yr ysgol

Rydym wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar eich cyfer ar dudalennau’r wefan, ac edrychwn ymlaen at rannu’r newyddion am yr ysgol a'r disgyblion, ynghyd â'r gymuned, gyda chi. Yma yn Ysgol Dyffryn Conwy yn ogystal â cheisio fod disgyblion yn cyrraedd eu potensial yn academaidd, rydym hefyd yn ymfalchïo yn y profiadau y mae’r disgyblion yn eu derbyn. Cliciwch ar y linc Urdd i weld ein llwyddiant yn Eisteddfodau Cenedlaethol Yr Urdd yn ogystal â llu o lwyddiannau eraill.

Mae safonau academaidd ein disgyblion yn uchel a lleolir yr ysgol mewn safle bendigedig ers uno’r ysgol ar un safle yn 2005 mae gennym adnoddau newydd gyda’r dechnoleg ddiweddaraf. Beth am gymryd y daith weledol drwy glicio ar y linc ysgol.

Mwynhewch y wefan ac edrychwn ymlaen at gynyddu’r cynnwys yn yr wythnosau nesaf, cysylltwch â ni gyda sylwadau ac awgrymiadau neu cysylltwch â mi yn bersonol.
Elan Davies
Pennaeth


Neges i Ddisgyblion

Dymunwn gwyliau bendigedig i’n disgyblion a’u teuluoedd dros y gwyliau Haf. Bydd yr ysgol yn ail gychwyn i ddisgyblion ar ddydd Iau y 3ydd o Fedi. Byddwn yn agored ar gyfer canlyniadau Lefel A ar y 13ain o Awst rhwng 9am a 12pm. Gwrandewch allan am gyfraniadau rhai o’n disgyblion Radio Cymru ben bore ar y diwrnod hynny hefyd. Byddwn yn agored hefyd ar gyfer canlyniadau TGAU ar yr 20 fed o Awst rhwng 9am a 12pm, gyda cyfle i’r rheini sydd yn bwriadu dychwelyd neu ymuno a’n 6ed dosbarth ddod draw am gyfarfod dewisiadau ar fore yr 21ain o Awst.


Llythyr i Rieni a Calendr 2015/16 NEWYDD

calendr 2015-16

Prosbectws

prospectws


Manylion Cyswllt
Ysgol Dyffryn Conwy, Ffordd Nebo, Llanrwst, Conwy. LL26 OSD

Ffôn: 01492 642800
Ffacs: 01492 642801
E-bost: cyff@dyffrynconwy.conwy.sch.uk

Map Lleoliad

Gweld Ysgol Dyffryn Conwymewn map mwy
Cysylltwch â ni

© Hawlfraint Ysgol Dyffryn Conwy. Gwefan gan Delwedd
HafanNewyddionYsgolDisgyblionStaffRhieniLlywodraethwyr Y Gymuned